Sveriges Ingenjörer Jönköping

Välkommen till distrikt Jönköping! Distriktet fungerar som ett lokalt nätverk och är en länk för dig som medlem till den centrala verksamheten.

 Panorama över JönköpingFoto: Jönköping Energi (jonkoping)

Aktuellt

Vill du vara aktiv i distriktet?

NYHETER 2017-01-17

Distrikt Jönköpings län är en ideell organisation inom förbundet. Distriktet ska driva ett lokalt nätverk och är en länk mellan er som medlemmar och förbundets centrala organisation.

Tekniksprånget

NYHETER 2016-06-02

De närmaste tio åren kommer välfärdens arbetsgivare att behöva rekrytera tusentals nya ingenjörer.

Till arkivet

Kontakt

Ordförande

Jacques Hérard

Vice ordförande

Leyla Is

Så fungerar vår organisation

Distrikten är en ideell verksamhet riktar sig till alla medlemmar lokalt. Ledord är närhet - nätverk och intresse.

Distriken bedriver ingen förhandlingsverksamhet och är inte motpart till arbetsgivare. 

Vill du ha mer information kontakta eller läs här.