Den första ingenjören

Ett samarbetsprojekt för att stimulera tillväxt i små och medelstora företag har under två år pågått i Jönköpings län.

Det började i Jönköping

Pilotprojektet ”Den första ingenjören” startade våren 2015 och kommer pågå fram till 30 april 2017. Syftet har varit att hitta och genomföra metoder för att stimulera och stödja Jönköpingsregionens mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer.

Med den första ingenjören växer och utvecklas företag

Små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre, visar en undersökning från Ramböll. Företagens produktivitet ökade i snitt med nästan 300 procent och nettoomsättningen med mer än 500 procent under en sexårsperiod. Antalet anställda hade också ökat med i genomsnitt fem personer under samma tid.

Det är ett unikt projekt där vi samarbetar med fyra branscher och en forskningskoncern för att få företagen att utvecklas och växa, säger Annika Jederström som är projektledare på Sveriges Ingenjörer.

 Sveriges Ingenjörer är initiativtagare till ”Den första ingenjören”. Medverkande branschorganisationer är TMF (bransch- och arbetsgivarorganisationen för trä och möbelföretagen), Skärteknikcentrum, Polymercentrum och Svenska Gjuteriföreningen. Projektägare är forskningskoncernen Swerea/Swecast. Det beräknas omsätta 10,7 miljoner kronor, varav Regionförbundet bidrar med 4,7 miljoner.

Projektet syftar också till att visa våra medlemmar, ingenjörerna, vilka fördelar och möjligheter till utveckling som mindre företag kan erbjuda, säger Annika Jederström.

30 företag har deltagit i projektet och fyra företag har redan anställt sin första ingenjör. Ytterligare 10 företag står inför en rekrytering i november 2016.

Tre ingenjörer i projektet Den första ingenjören

"Första ingenjörer”; Björn Allvin, Sarah Lindholm och Nicklas Bengtsson

Relaterade länkar:

Vill du veta mer?

Kontakta Annika Jederström

Telefon
08-6138280

E-post
Skicka e-post till Annika

Logo den förste ingenjören

Vill du veta mer?

Kontakta Annika Jederström

Telefon
08-6138280

E-post
Skicka e-post till Annika