Den första ingenjören

Ett pilotprojekt för att stimulera tillväxt i små och medelstora företag har under två år pågått i Jönköpings län.

Syftet var att hitta och genomföra metoder för att stimulera och stödja Jönköpingsregionens mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer. 

30 företag deltog i projektet och flera företag har redan anställt sin första ingenjör. Läs mer om resultatet.

Med den första ingenjören växer och utvecklas företag

Små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre, visar en tidigare undersökning från Ramböll. Företagens produktivitet ökade i snitt med nästan 300 procent och nettoomsättningen med mer än 500 procent under en sexårsperiod. Antalet anställda hade också ökat med i genomsnitt fem personer under samma tid.

Det är ett unikt projekt där vi samarbetat med fyra branscher och en forskningskoncern för att få företagen att utvecklas och växa, säger Annika Jederström som är projektledare på Sveriges Ingenjörer.

Projektet har också syftat till att visa våra medlemmar, ingenjörerna, vilka fördelar och möjligheter till utveckling som mindre företag kan erbjuda, säger Annika Jederström.

Tre ingenjörer i projektet Den första ingenjören

"Första ingenjörer”; Björn Allvin, Sarah Lindholm och Nicklas Bengtsson

Relaterade länkar:

Logo den förste ingenjören

Vill du veta mer?

Kontakta Annika Jederström

Telefon
08-6138280

E-post
Skicka e-post till Annika

Citat från VD:ar på företag som anställt sin första ingenjör

”Vissa uppdrag hade vi inte fått utan en ingenjör.”

”När vår ingenjör kom som produktionschef i höstas kunde han på två månader genomföra förändringar i produktionen som jag försökt med under två år. Vi fick en helt annan lönsamhet.”

”Det var fascinerande att se. Med bara små enkla medel åstadkom han ganska stora förbättringar. Med samma personer och samma maskinpark kunde vi höja omsättningen på en av våra avdelningar med 20% på bara några månader.”  

”Vi har fått en helt annan lönsamhet på respektive produktionsenhet. Nu använder vi våra resurser på rätt sätt och har fått ett jämnare flöde i produktionen.”