Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2016

Även i år deltar Sveriges Ingenjörer under politikerveckan i Almedalen. Både förtroendevalda och chefer finns på plats.

Innovation för tillväxt

Måndagen den 4 juli arrangerade Sveriges Ingenjörer tre seminarier på temat Kompetensen och kapitalet. De handlade om betydelsen av rätt kompetens och tillräckligt med kapital för att ingenjörernas idéer ska kunna genomföras. Budskapet var att innovationer bygger företag och framtidens välfärd.

Se filmen och hör några paneldeltagares åsikter om tillväxt och innovation.


Seminarier: Kompetensen och kapitalet

Hur ska nya idéer och innovationer växa till framgångsrika företag som ger nya jobb? Det är en avgörande fråga för vår framtida välfärd.

Vi vet att många ingenjörer bär på idéer som – om förutsättningarna är de rätta – kan utvecklas till nya produkter och tjänster. Kort sagt behövs både kompetens och kapital för att utveckla företagen och samhället.

Hur ska mindre företag skaffa kapital och kompetens?

Det första seminariet handlar om hur både staten och pensionsfonder som AP-fonderna borde investera mer i växande företag. Investeringarna är viktiga inte enbart i de allra första faserna, utan även senare då ett företag behöver ta nästa kliv för att växa. Frånvaron av investeringar i senare faser i ett företags liv leder ofta till att bolaget säljs utomlands eller stagnerar i utvecklingen.

Hur kan företag låta fler idéer bli verklighet?

Det andra seminariet diskuterar hur etablerade företag ska bli bättre på att uppmärksamma de idéer som gror i företagen. De flesta företag skulle öka sin konkurrensförmåga och kanske öka antalet anställda om de hade bättre sätt att ta hand om sina egna idéer.

Långsiktiga investerare skapar värde i företag och samhälle

Det tredje seminariet lyfter blicken till ägandet av företagen. Det är enkelt att köpa svenska företag i jämförelse med andra länder. Dessutom fokuserar företagen för ensidigt på kortsiktiga vinster, vilket inte gynnar den långsiktiga utvecklingen. Har aktiebolagen glömt bort sin ursprungliga funktion att vara till nytta för hela samhället?

Tid och plats

Måndag den 4 juli, 13:00-16:00.
Alla seminarier ägde rum på restaurang O´Learys, Strandgatan 13 i Visby.

Under Almedalsveckan kommer Sveriges Ingenjörer twittra på #almedalen & #ingalm.

Kontakt

För alla frågor om seminarier, aktiviteter och deltagande i andras arrangemang,
Projektledare Lotta Ljungqvist, lotta.ljungqvist@sverigesingenjorer.se
Tel: 072-521 10 87

Talespersoner 2016

Vi kan berätta om de nya idéerna som kan förändra Sverige. Vi pratar gärna på andra organisationers Almedalsseminarier.