Sökes – driftiga och engagerade styrelseledamöter

Styrelsens 13 ingenjörer och två teknologer leder förbundet genom att bl a sätta mål för den operativa verksamheten och följa upp resultatet. I år sker val av fem ledamöter plus en teknolog på fullmäktige i november. Vem vill du se som din kandidat?

Känner du någon ingenjör med visioner om vad ett starkt, handlingskraftigt och kapabelt ingenjörsförbund kan åstadkomma? Gillar den ingenjören att jobba med strategiska och långsiktiga frågor om arbetsmarknad, tekniken i samhället, opinionsbildning, medlemsnytta med mera?

Valberedningen ser gärna många nominerade och att det finns kandidater i alla åldrar och med olika bakgrund. Det är viktigt att din kandidat är omvärldsorienterad, engagerad och tar ansvar för sitt uppdrag. Det är bra att ha erfarenhet av fackligt arbete – lokalt eller centralt.

En vanlig fråga rör tidsåtgången för uppdraget. De senaste åren har en ledamot fått räkna med att 7 förbundsstyrelsemöten plus fullmäktigemötet tar ca 10 arbetsdagar inkl restid. 2-3 helgdagar tillkommer för förbundsstyrelsemöten som börjar på söndag. Dessutom ca 1/2-1 dag för inläsning till varje möte. Ca 5 (hel eller halv-) dagar för arbetsgrupper eller dylikt kan tillkomma. Mötena äger normalt rum i Stockholm. Förbundet ersätter lönebortfall för den som behöver få tjänstledigt från jobbet.

Nominering

Mer information

Har du frågor om styrelsenomineringen, kontakta valberedningens sekreterare
Anders Tihkan på 08-613 81 64 eller via epost