Sveriges Ingenjörers utbildning Leda innovation utvecklar din kompetens kring att leda och organisera innovation och affärsutveckling. Som deltagare får du de verktyg du behöver för att se innovations­möjligheterna, sälja in dem och tydliggöra affärsnyttan. Du får också ta del av framgångsrika metoder för hur arbetet kan drivas och organiseras för att stimulera till långsiktig och lönsam utveckling.

Leda innovation

I ett allt hårdare och ekonomiskt kvartalsdrivet affärsliv är effektiva innovationsprocesser en konkurrensfördel. Du som ingenjör är väl rustad att se innovationsmöjligheterna, men att driva processen och tydliggöra affärsnyttan är en kompetens som ständigt behöver utvecklas och anpassas efter nya affärsmodeller och ekonomiska förutsättningar.

I samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education har Sveriges Ingenjörer därför tagit fram en unik utbildning som syftar till att stärka förmågan att leda och organisera innovation och affärsutveckling. Programmet riktar sig till dig som är ingenjör och har ansvar för att organisationens innovationer skapar värde för kunder eller uppdragsgivare.

Läs mer om programmet

Fakta

För vem: Ingenjör och chef med ansvar för innovation eller affärsutveckling
När: September–december 2017 (totalt sex dagar)
Var: Stockholm
Språk: Svenska
Pris:30 000 SEK (exklusive moms och kostnader för kost och logi)
Ansökan: Snarast – begränsat antal platser

Omfattning
Programmet omfattar sammanlagt sex utbildningsdagar fördelade under september–december 2017. Utbildningen sker på konferensanläggningen Kämpasten i Stockholm. Därutöver genomförs ett av utbildningsmomenten i webbinarieform.

Block 1: 18–19 sept (2 dagar)
Block 2: 25–27 okt (2,5 dagar)
Block 3: 30 nov–1 dec (1,5 dagar)

Mellan kurstillfällena förväntas deltagarna genomföra några mindre hemuppgifter.

Språk
Programmet hålls huvudsakligen på svenska, men kan komma att ha utländska föredragshållare. 

Platstillgång
Antalet platser är begränsat. Ju förr du skickar in din ansökan, desto större chans att få plats. Sveriges Ingenjörer kan inte garantera att alla som söker får plats. Ansökan är bindande. Vid antagning beaktas såväl din erfarenhet och bakgrund som gruppens sammansättning.

Kostnader
Pris per deltagare som är medlem i Sveriges Ingenjörer är 30 000 SEK exklusive moms. Priset är kraftigt subventionerat. Ordinarie pris är 60 000 SEK exklusive moms. Deltagaren står själv för kost och logi samt eventuella resekostnader i samband med utbildningstillfällena.
Programinnehåll

Läs mer om programinnehållet

Som deltagare ska du efter programmet:

 • Kunna förstå och identifiera framgångsfaktorer för innovation och affärsutveckling.
 • Kunna tydliggöra hur innovation och affärsutveckling ger affärsnytta.
 • Ha kunskap om vilka finansiella aspekter som behöver beaktas samt hur innovationsprocesser bäst organiseras.
 • Ha insikt i hur du leder och arbetar tvärs över din organisation.
 • Ha blivit stärkt i din roll som ledare inom innovation och affärsutveckling.
 • Kunna använda det ekonomiska språket i din kommunikation.
 • Ha utökat ditt nätverk.

I Leda innovation har Sveriges Ingenjörer tagit vara på de erfarenheter och behov cheferna uttryckt och vävt ihop med aktuell forskning i Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations gedigna nätverk av experter inom området.

På så sätt har vi skapat ett unikt profilprogram som är skräddarsytt för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar.

Ditt nya nätverk
I programmet möter och samarbetar du med ingenjörer i liknande roll och situation. Det ger dig unik inblick i en mängd olika verksamheter och branscher, liksom möjligheten att dela och jämföra erfarenheter, byta idéer och lösningar samt bygga ditt personliga nätverk.

Programmets tre block

Programmet är uppdelat i tre block med olika teman.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i utbildningsinnehållet.


Block 1:

Motivera innovations- och affärsutvecklingsinsatser
 • Varför innovation och affärsutveckling, för vem och i vilket syfte?
 • Vilka olika typer av innovations- och affärsutvecklingsinsatser samt utmaningar finns?
 • Vad kännetecknar innovativa miljöer?

Block 2:

Kommunicera affärsnyttan med innovations- och affärsutvecklingsinsatser
 • Hur säljs en idé in?
 • Hur kan det finansiella språket användas för att övertyga?
 • Hur räknas insatserna hem?

Block 3:

Leda och organisera innovations- och affärsutvecklingsinsatser
 • Hur leds och styrs insatserna?
 • Hur leds insatserna i komplexitet och där mandat inte finns?
 • Hur organiseras innovation och affärsutveckling?

Intresseanmälan 2018 års program

Vi avser att genomföra nästa programomgång av Leda innovation under 2018. Här kan du anmäla ditt intresse. Vi skickar information till dig när ansökan öppnas.

Inte medlem i Sveriges Ingenjörer?

Är du ännu inte medlem men vill gå Leda innovation kan du ansöka till utbildningen via formuläret. När vi fått in din ansökan kontaktar vi dig vad gäller medlemskap i förbudet.

Innovationsarbete är lönsamt

Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport (2016) visar att allt fler företag bedriver forsknings- och utvecklingsarbete. Fler företag än tidigare har också mål för innovation som de följer upp. Dessa företag är enligt undersökningen mer lönsamma.

…av företagen har tydliga mål gällande innovation. Inom industrin är det vanligare än inom tjänstesektorn.

Av de företag som har tydliga mål för innovation uppger 56 % att de har god lönsamhet.

Svenska FoU-chefernas vardag

En innovations- och ledarskapsundersökning som Sveriges Ingenjörer gjort bland de medlemmar som är FoU-chefer (2016) visar bland annat att de saknar metoder för utveckling och tycker att ledningen har en otydlig strategi för långsiktig utveckling.

...FoU-chefer instämmer i påståendet att idéer finns, men metod för utveckling saknas på arbetsplatsen.

...av FoU-cheferna upplever att ledningen har en mycket eller ganska otydlig strategi för långsiktig utveckling för företaget.

Har du frågor? Kontakta oss!

Natasha Kavalic
Verksamhetsutvecklare chefsförmåner
Sveriges Ingenjörer
070-604 35 26
chef@sverigesingenjorer.se

Lena Strömbom
Handelshögskolan i Stockholm
SSE Executive Education
070-846 01 30
lena.strombom@exedsse.se