Chefsnätverk

Att ingå i ett nätverk för chefer kan vara ett stöd oavsett om du är ny i rollen eller mer erfaren. Nätverket ger dig möjlighet att utöka ditt kontaktnät och ta del av andra chefers ledarerfarenheter.

Var med från start och forma ett nytt nätverk

Genom åren har Sveriges Ingenjörer bildat chefsnätverk runt om i landet. Nätverken består av chefsmedlemmar från flera Sacoförbund. Som deltagare får du tillfälle att bredda din ledarerfarenhet genom kontakterna du får med chefer med annan professionsbakgrund.

Ett par gånger om året ordnar vi uppstartsträffar för chefsmedlemmar som anmält sitt intresse. Deltagarna i uppstartsträffarna bildar nya nätverk som kan variera i storlek från färre än tio personer till långt över tjugo. Är du med från början får du tillfälle att påverka innehållet i nätverksträffarna.

Nästa uppstart 2017

Så fungerar chefsnätverken

På uppstartsträffen sätter vi ramar för nätverket, går igenom ansvarsfördelning och rutiner och diskuterar gemensamt vilka chefs- och ledarskapsfrågor vi väljer att fokusera på vid kommande nätverksträffar. Övriga frågor på agendan: Sekretess inom nätverket. Vad ska nätverket heta? När, var och hur ofta ska nätverksdeltagarna träffas? Hur väljer vi in nya deltagare?

Uppstartsträffen arrangeras och genomförs av ansvarig för chefsnätverk på Sveriges Ingenjörer eller en representant från ett annat Sacoförbund. Därefter ansvarar deltagarna själva för efterföljande nätverksträffar. Vid uppstarten utses en samordnare bland deltagarna som får i uppgift att kalla till och ordna nästa nätverksträff.

Förutsättningar för framgångsrika chefsnätverk

Viktiga förutsättningar för att nätverket ska leva vidare och deltagarna ska fortsätta träffas är att varje deltagare:

  • tar sitt ansvar genom att delta i nätverksträffarna
  • är aktiv, inte minst i diskussionerna
  • delar med sig av sina erfarenheter 

Är du nyfiken på vårt chefsmentorprogram?

Programmet vänder sig till dig som är ny i chefsrollen och till mer erfarna ledare. Som deltagare får du en unik möjlighet att utvecklas i din ledarroll och chans att utöka ditt nätverk med andra ingenjörschefer. 
Mer om chefsmentor

Övriga nätverk

Är du intresserad av andra nätverk inom Sveriges Ingenjörer?
Nätverk av och för ingenjörer

Chefsnätverk 2017

Nästa uppstart av chefsnätverken sker under mars 2017.

Datum och orter publiceras i januari 2017.

Ta del av dina chefsförmåner och registera att du är chef på Din sida.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning