A-kassa och inkomstförsäkring

Hur går jag med i a-kassan?

För att bli medlem i Akademikernas A-kassan (AEA) måste du fylla i en ansökan. Den finns på www.aea.se

Måste jag vara med i a-kassan?

Nej, du kan välja att stå utanför a-kassan AEA och enbart vara medlem i förbundet. Då omfattas du inte av inkomstförsäkringen. Endast medlemmar med ersättning från AEA kan utnyttja den. 

Är du inte ansluten till AEA (eller annan a-kassa) får du enbart det så kallade grundbeloppet vid eventuell arbetslöshet. Läs mer på www.aea.se

Vad händer med min inkomstförsäkring när jag byter till Sveriges Ingenjörer?

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden normalt tillgodoräknas i kvalificeringstiden hos oss, om medlemskapet är i direkt anslutning till inträdet.

Under vissa förutsättningar kan du få tillgodoräkna dig försäkringstid i privat inkomstförsäkring som medlemstid i Sveriges Ingenjörer och som försäkringstid i Tilläggsförsäkringen.
Kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring för mer information
tel. 0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com.

Blir jag utstraffad om jag missar att betala medlemsavgiften?

Sveriges Ingenjörer förskotterar AEA-avgiften. Ingen medlem avregistreras utan att först ha fått påminnelse om obetald avgift. Om du är osäker på om du betalat din medlemsavgift, kontakta vår medlemsservice på telefon 08-613 80 00.

Vilken avgift betalar jag till a-kassan om jag är arbetslös?

Avgiften till AEA är oförändrad även om du är arbetssökande. Avgiften till förbundet kan däremot reduceras, läs villkoren och ansök om reducerad avgift.

Jag går snart i pension. Vad gäller för a-kassan?

Från och med den månad du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Ditt medlemskap i Sveriges Ingenjörer övergår också per automatik till ett pensionärsmedlemskap (432 kr/år) 

Vill du gå ur AEA före din 65-årsdag måste du anmäla det skriftligt till förbundet via e-post eller brev. Glöm inte att ange ditt person- eller medlemsnummer.

Måste jag vara medlem i Sveriges Ingenjörer för att gå med i Akademikernas A-kassa?

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten. Det går bra att endast vara medlem i AEA. Men för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du vara med i förbundet.  

Du ansöker om medlemskap direkt på deras webbplats www.aea.se

Externa länkar