Löneenkäten 2016

Nu är det dags att svara på löneenkäten. Lönestatistiken bygger på löneenkäten och ju fler som svarar, desto mer pålitlig och användbar blir statistiken – inte minst som underlag i ditt nästa lönesamtal.

Logga in och svara på löneenkäten redan idag. Det tar bara sex minuter. 


Svara på löneenkäten


Fem skäl för dig att svara på löneenkäten

  • Du får användbar lönestatistik till ditt lönesamtal.
  • Du är med och bidrar till en unik ingenjörsspecifik lönestatistik.
  • Du får tillförlitlig statistik, för ju fler som svarar desto mer pålitlig och användbar blir lönestatistiken. 
  • Du får relevant statistik – många svar ger dig möjlighet att bryta ner statstiken på utbildningsinriktning, olika sektorer, branscher, regioner, arbetsområden och befattningsnivåer. 
  • Du får stöd i din löneutveckling. Statistiken är ett viktigt verktyg för Sveriges Ingenjörer vid såväl centrala som lokala löneförhandlingar. 


Ta del av lönestatistiken

I februari 2017 presenteras resultatet av löneenkäten i Saco Lönesök, Sveriges Ingenjörers databas med 70 000 ingenjörslöner. 

Här hittar du lönestatistiken

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta statistikerna.

E-post
statistikerna@sverigesingenjorer.se. Ange ditt medlems- eller personnummer.

Därför svarar vi på löneenkäten

”Ju fler som fyller i löneenkäten, desto mer relevant i mitt lönesamtal.”
- Anna Niska, Forskare VTI, Teknologie doktor


”Det finns ingen genväg till bra lönestatistik. Därför svarar jag på löneenkäten!"
- Roger Granberg, Business Development Manager


”Löneenkäten är viktig för ingenjörernas löneutveckling.”
- Lisa Lorentzon, gruppchef Scania IT

Just nu gör vi telefonintervjuer

Löneenkäten görs även i form av telefonintervjuer. Du kan då komma att bli uppringd av ett externt företag vid namn Exquiro Market Research.