Chefslönestatistik

Som chef har du ett stort ansvar för utvecklingen av dina medarbetare och din organisation – det ska synas på lönen. Här bjuder vi på ett smakprov av vår lönestatistik för chefer, ett urval av 2016 års lönestatistik för ingenjörschefer i Sverige.

Lönestatistiken grundar sig på den årliga löneenkäten bland Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar.

Vill du ha ett mer detaljerat underlag ska du använda dig av statistiken i Saco Lönesök – Sveriges Ingenjörers databas med 70 000 ingenjörslöner, varav över 12 000 är chefslöner.

Ingenjörschefernas medellön

Medellönen för ingenjörschefer varierar beroende på typ av chefsbefattning och sektor – privat eller offentlig. De högsta medellönerna finns inom privat sektor, följt av statlig och kommunal sektor. Andra faktorer som påverkar lönen är hur länge du har jobbat, var i landet du är verksam och vilket företag eller vilken organisation du arbetar på. 

medellön chef

Din chefskarriär ska löna sig

Det ska synas på lönen att du har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som ledare med hög teknisk kompetens. Diagrammen visar hur ingenjörschefernas löner såg ut i oktober 2016 uppdelat per åldersgrupp.

Lönerna är högre och stiger snabbare inom den privata sektorn än i den offentliga. Chefer inom privat sektor tjänar dessutom betydligt mer i slutet av sin karriär än i början. Inom den offentliga sektorn är skillnaden inte riktigt lika stor mellan yngre och äldre chefer.

 Medellön för chefer per åldersgrupp, privat sektor

lön per åldersgrupp privat sektor

  Medellön för chefer per åldersgrupp, offentlig sektor

 Medellön för chefer per åldersgrupp, offentlig sektor

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning

Saco Lönesök
- för medlemmar

I lönedatabasen Saco Lönesök kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer jämföra din lön med 70 000 andra ingenjörslöner. Använd statistiken i syfte att få rätt lön.

Saco lönesök