Ditt lönesamtal

Din löneutveckling påverkas av din prestation och ditt bidrag till verksamheten, och det är i de regelbundna lönesamtalen med din chef som din insats ska utvärderas. Därför är det viktigt att du förbereder dig noggrant inför samtalet.

I lönesamtalet möts du och din lönesättande chef i en diskussion om just din lön. Din uppgift är att föra fram förväntningar på en löneökning, baserade på en argumentation kring dina insatser och ditt bidrag till verksamheten under det gångna året. Din chefs uppgift är att värdera och presentera sin bedömning av dina prestationer. Tillsammans ska ni sedan ha en dialog om din nya lön. Förbered dig för ditt lönesamtal:

inför lönesamtalet

under lönesamtalet

efter lönesamtalet

Checklista för ditt lönesamtal

  • Förbered dig genom att dokumentera och värdera din prestation och ditt arbetsinnehåll under året. Hitta konkreta exempel från din vardag.
  • Undersök marknadslöneläget med hjälp av Saco Lönesök – Sveriges Ingenjörers databas med 70 000 ingenjörslöner.
  • Skriv ner dina argument för löneökning med utgångspunkten att din chef inte har koll på allt du gör i ditt jobb.
  • Ge ett konkret löneförslag.
  • Sträva efter god samtalston, lyssna på vad din chef har att säga och ställ frågor.
  • Dokumentera och repetera det ni kommit överens om efter avslutat samtal.

Få det bästa tipsen för att få löneökning av Pia Bäckström, ombudsman:

Sveriges Ingenjörer anser att löneökningar ska grundas på prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet. De ska också vara sakligt motiverade. Kollektivavtalen vi förhandlar fram lägger grunden för dessa lönekriterier och reglerar att regelbundna lönesamtal genomförs med medarbetarna.

Pia Bäckström, ombudsman, om Sveriges Ingenjörers åsikter om lönesättning.

Läs mer

Arbetar du inom statlig sektor hittar du råd och tips i broschyren Lönesättande samtal.

Saco Lönesök
- för medlemmar

I lönedatabasen Saco Lönesök kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer jämföra din lön med 70 000 andra ingenjörslöner. Använd statistiken i syfte att få rätt lön. 

Saco lönesök