Tillbaka till kalendern

Industriell ekonomi med kalkylering

Kursen behandlar vad industriellt företagande innebär och vilken betydelse det ekonomiska utfallet har för verksamheten samt olika metoder för planering och styrning av en verksamhet. Kursen är en del av MBA för ingenjörer.

Kursen behandlar översiktligt begrepp och modeller inom kalkylering, investeringsbedömning, redovisning, organisation och marknadsföring utifrån industriföretagets förutsättningar.

Kursen skapar förutsättningar för studenten att självständigt samla relevant data och sammanställa beslutsunderlag med fokus på ekonomiska överväganden. Hur beslut i olika situationer påverkar såväl omgivande samhället som inom organisationen behandlas också.

Kursen innehåller fem moduler:
1. Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv. En introduktion av ämnet.
2. Företagsekonomiska grundbegrepp, kostnads-och intäktsanalys samt hur skapa lönsamhet.
3. Budgetering och kalkylering på lång och kort sikt.
4. Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund.
5. Grunderna i Balanced Scorecard.

Kommande kalenderhändelser

jan
17

17 januari – 28 mars

Industriell ekonomi med kalkylering

Plats: Stockholm och distans

mar
21

21 mars – 20 juni

Försäljning, förhandling och dialog

Plats: Stockholm och distans

mar
28

28 mars 17:30 – 20:00

Social hållbarhet - hur kan vi ingenjörer bidra?

Plats: Citykonferensen (lokal Celciussalen), Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

mar
29

29 mars 09:00 – 17:00

Samtalsmetodik i din fackliga roll

Plats: Göteborg, Läppstiftet Konferens

mar
30

30 mars 10:30 – 12:00

Lunchseminarium om pension för dig som arbetar inom kommun och landsting

Plats: Citykonferensen (Malmskillnadsgatan 46), Stockholm