- 2016-10-07

Påminn dina kollegor om löneenkäten

Du har stor möjlighet att påverka kollegorna på din arbetsplats att svara på enkäten – och ju fler som svarar, desto mer pålitlig och användbar blir vår unika, ingenjörsspecifika lönestatistik.

Ladda ner vårt stödmaterial med en argumentlista, affisch och brevmall. Stort tack för din värdefulla hjälp.