Pressmeddelande - 2017-05-08

Beslut fattat – avtalet moderniseras

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

- Vi kan ännu inte gå in på några detaljer gällande överenskommelsen eftersom inget juridiskt bindande dokument ännu är upprättat, men på en övergripande nivå handlar det om att det uppmärksammade 48 månader långa avgångsvederlaget inte längre kommer att gälla, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Vid första presidiemötet varje år är det policy att förbundsdirektören redogör för sitt avtal. Så skedde även i år.

- Utifrån denna redogörelse ansåg vi att villkoren inte ligger i linje med det moderna, framåtriktade förbund vi vill leda. Avtalet är helt enkelt otidsenligt, säger Joachim Pettersson, förste vice ordförande.

På styrelsens initiativ togs redan i februari extern juridisk expertis in för att göra en genomlysning av avtalet och se över möjligheter till förändringar.

- Resultatet drogs sedan av juristen för förbundsstyrelsen den 3 april. Då tiden för att diskutera denna fråga inte räckte till beslöt vi redan vid sittande möte att kalla till ett extra möte den 8 maj, säger Monica Normark, andre vice ordförande.

Dagens diskussioner har för det första resulterat i att styrelsen beslutat att uttala sitt fortsatta stöd för Richard Malmborg som förbundsdirektör. För det andra har styrelsen beslutat att ge accept till den tilläggsbilaga till avtalet som förbundsordföranden förhandlat fram med förbundsdirektören.

En annan förändring är att den fria representation i och utanför hemmet som också varit inskrivet i avtalet men aldrig nyttjats kommer att utgå.

- Jurister är redan inkopplade och vår uttalade ambition är att det arbetet ska vara färdigt före maj månads utgång, säger Ulrika Lindstrand.

Förtydligande: Både i Arbetets första publicering den 5 maj och i ett TT-telegram som gick ut senare samma dag står det att förbundsdirektören har rätt till fritt valda tjänster i hemmet. Detta är felaktigt. Den delen av avtalet förhandlades bort redan 2003.

För mer information:
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, 070-850 88 72
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Senaste nyheterna

Nya innovationer väntar Värmland

2017-05-17

DEBATT Idélandet Sverige: Här har Karlstad och Värmland förutsättningar och möjlighet att visa politisk handlingskraft. En start skulle kunna vara att bygga det nya resecentrumet i trä, skriver Sveriges Ingenjörers Per Andersson och Peter Larsson.

Nordiskt ingenjörssamarbete jubilerar med framtid i fokus

2017-05-12

I år fyller ANE, Association of Nordic Engineers, 10 år. Det firas närmast med en gemensam workshop för ingenjörer från Danmark, Norge och Sverige om framtidens arbetsmarknad och ingenjörens roll.

Beslut fattat – avtalet moderniseras

2017-05-08

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

2017-05-08

AkademikerAlliansen (där Sveriges Ingenjörer ingår), OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med arbetsgivarsidan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Ordförande kommenterar Arbetets artikel

2017-05-05

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand kommenterar själv samt besvarar magasinet Ingenjörens frågor om styrelsearbetet och det ifrågasatta vd-avtalet med anledning av tidningen Arbetets artikel den 5 maj.