- 2017-05-12

Nordiskt ingenjörssamarbete jubilerar med framtid i fokus

I år fyller ANE, Association of Nordic Engineers, 10 år. Det firas närmast med en gemensam workshop för ingenjörer från Danmark, Norge och Sverige om framtidens arbetsmarknad och ingenjörens roll.

ANE bildades i maj 2007 av Sveriges Ingenjörer, danska IDA och norska NITO som tillsammans har mer än 326 000 ingenjörer. Syftet var att främja förståelsen för Nordens ingenjörer i internationella forum.

ANE har kontor i Köpenhamn, ordförande är NITO:s förbundsordförande Trond Markusson och vice ordförande är Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

10-årsjubileet firas bland annat med en gemensam workshop i Stockholm 15 maj. Temat är ”The future perspectives for Nordic engineers in the new world of work”.

Ett 80-tal ingenjörer och andra särskilt inbjudna från de tre medlemsländerna träffas för att diskutera framtidens arbetsmarknad, digitaliseringens utmaningar och möjligheter, artificiell intelligens och etik: vad är ingenjörens roll?

Vidare utbyter de erfarenheter med utgångspunkt från framgångsrika projekt i de respektive länderna. Sveriges Ingenjörer kommer till exempel att berätta om Den första Ingenjören.

Läs mer om workshopen

Läs mer om ANE

 

Senaste nyheterna

Nya innovationer väntar Värmland

2017-05-17

DEBATT Idélandet Sverige: Här har Karlstad och Värmland förutsättningar och möjlighet att visa politisk handlingskraft. En start skulle kunna vara att bygga det nya resecentrumet i trä, skriver Sveriges Ingenjörers Per Andersson och Peter Larsson.

Nordiskt ingenjörssamarbete jubilerar med framtid i fokus

2017-05-12

I år fyller ANE, Association of Nordic Engineers, 10 år. Det firas närmast med en gemensam workshop för ingenjörer från Danmark, Norge och Sverige om framtidens arbetsmarknad och ingenjörens roll.

Beslut fattat – avtalet moderniseras

2017-05-08

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

2017-05-08

AkademikerAlliansen (där Sveriges Ingenjörer ingår), OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med arbetsgivarsidan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Ordförande kommenterar Arbetets artikel

2017-05-05

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand kommenterar själv samt besvarar magasinet Ingenjörens frågor om styrelsearbetet och det ifrågasatta vd-avtalet med anledning av tidningen Arbetets artikel den 5 maj.