Sydöstran, debatt - 2017-02-16

Ökade reallöner hotar inte svensk industri

DEBATT Låt oss vara tydliga, facken inom industrins lönekrav är väl avvägda. De syftar till att vi som anställda ska få vår del av den växande kakan. Det skriver regionala företrädare för facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörer.

Det finns inga skäl till att hålla tillbaka lönerna för att höja vinsterna ytterligare. Sverige och svensk industri har råd med fortsatta reallöneökningar.

Facken inom industrin har ställt lönekrav på 2,8 procent. Industrins arbetsgivare svarar med att plocka fram det tunga artilleriet. – Fackens krav hotar svensk industri, konkurrenskraften kommer urholkas, säger man.

Det verkar plötsligt som om svensk industri håller på att gå under. Orsaken till den situationen skulle vara de höga svenska arbetskraftskostnaderna. Nu måste löneökningstakten växlas ner, hävdar arbetsgivarna som vanligt.

De senaste veckorna har det varit lite mindre av detta budskap från arbetsgivarna. Kanske beror det på att det är svårt att få ihop en sådan verklighetsbeskrivning med de bokslutsrapporter som nu duggar tätt och visar på en högst lönsam och levande svensk industri.

En del av löneutrymmet vill vi använda till att bygga vidare på det system för deltidspension och flexpension som parterna blev överens om 2013. Det ger våra medlemmar ökade möjligheter till anpassning av arbetstiden när man närmar sig pensionering. Rätten finns. För att det också ska bli ekonomiskt möjligt krävs ytterligare avsättningar.

Med sjunkande pensionsnivåer är ökade avsättningar till tjänstepensionen en förutsättning för en trygg pension. Detta är särskilt viktigt för kvinnor eftersom de som grupp fortfarande tjänar mindre än män och därmed riskerar en lägre pension.

Nu hävdar arbetsgivarna att en sådan avsättning inte kan ske om det blir ett ettårsavtal. Ett obegripligt argument. Om vi använder utrymmet till högre löner eller avsättning till pension kommer det inte att påverka företagens verksamhet.

Medlemmarna i våra förbund jobbar hårt varje dag för att företagen ska gå bra. Då är det inte mer än rätt att de också får vara med och dela på kakan.

Joakim Ravemyr,  regionordförande Unionen Sydost
Anders Johansson, styrelseledamot Sveriges Ingenjörer Distrikt Sydost
Annette Rydell, vice ordförande IF Metall Blekinge
Patric Nelson, förbundsstyrelseledamot Livsmedelsarbetarförbundet

Läs artikeln på sydostran.se

Regionala och lokala varianter av artikeln har även publicerats i andra tidningar, till exempel:
Östra Småland (2017-02-17) Ökade reallöner hotar inte industrin
Skillingaryd.nu (2017-02-17) Ökade reallöner hotar inte industrin
24Nybro (2017-02-18) Ökade reallöner hotar inte industrin
Norran (2017-02-19) Ökade reallöner hotar inte industrin
Folkbladet (2017-02-19) Våra medlemmar måste få del av kakan
Corren (2017-02-20) Ökade reallöner hotar inte industrin
Sundsvalls Tidning (2017-02-20) Ökade reallöner hotar inte industrin
Länstidningen Södertälje (2017-02-21) Ökade reallöner hotar inte industrin
Vestmanlands Läns Tidning (2017-02-23) Ökade reallöner hotar inte industrin
Västerviks-Tidningen (2017-02-23) Högre löner hotar inte industrin
Skånska Dagbladet (2017-02-25) Industrin har råd med reallöneökningar
Norrländska Socialdemokraten (2017-02-27) Ökade reallöner - inget hot

Senaste nyheterna

Kommunens beslut hotar våra jobb

2017-02-28

DEBATT. Vi fackliga på Rönnskärsverken följer Skellefteå kommuns agerande med allt större frustration. Utan satsningar och utveckling förlorar vi konkurrenskraft. Inget företag satsar i en kommun där man motarbetas, skriver Sveriges Ingenjörers Joachim Pettersson med flera.

Får du mer eller mindre än 48 600 kr i lön?

2017-02-24

Medellönen för ingenjörer ligger på 48 600 kr i månaden. Det vet vi tack vare de drygt 70 000 ingenjörer som svarade på förra årets löneenkät. Stort tack till alla ni som bidragit.

Lågt avtalsbud från arbetsgivare i industrin

2017-02-23

Flera arbetsgivare inom industrin, bland andra Teknikarbetsgivarna, har i dag lämnat gemensamma bud till facken inom industrin. De föreslår löneökningar på 1,5 procent för ett år. För lågt, svarar Sveriges Ingenjörer.

Vi, Almega och Unionen överens om flexpension i tjänsteföretag

2017-02-22

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

Bra löner och villkor stärker den svenska konkurrenskraften

2017-02-20

Även om svensk konkurrenskraft i dag är god, riskerar svenska teknikföretag att tappa den bästa kompetensen om inte företagen ger bra villkor.