Dagens Samhälle, debatt - 2016-05-31

Matematiken lyfter både demokratin och skolan

DEBATT Det talas för sällan om den demokratiska aspekten av matematik. En bra grund i matematik gör det möjligt för medborgarna att kritiskt granska politiken och fatta bra vardagsbeslut, menar Sveriges Ingenjörers Daniel Smirat och Peter Larsson.

Nyligen klubbade riksdagen ett förslag om att undervisningstiden i matematik ska utökas med 105 timmar i grundskolan. Det är utmärkt, men mer behöver göras för att vända de sjunkande resultaten och den sociala snedrekryteringen inom ämnet.

Men varför är matte så viktigt?

För det första: matematik är viktigt för demokratin. Matematiska resonemang ligger till grund för många viktiga vägval, politiska såväl som privata. Goda kunskaper i matematik är därför en fundamental demokratisk kompetens som gör det möjligt för medborgarna att kritiskt granska politiken och fatta bra vardagsbeslut.

För det andra: matematik är grunden för utveckling och konkurrenskraft. Vi måste fånga upp och ge fler chansen att upptäcka och odla intresset för matematik för att säkra den kompetens som behövs. I dag rekryteras i praktiken våra ingenjörer ur en smalt segment av barn till högutbildade. Det är inte hållbart, varken ur ett demokratiskt eller ekonomiskt perspektiv. 

Den demokratiska aspekten av matematik talas det sällan om - att förse alla barn med den matematiska verktygslåda som krävs för att kunna värdera, förstå och kritiskt granska information i livet och politiken. Mot bakgrund av ökade krav på medborgarna för att kunna delta i samhällsgemenskapen och det enorma informationsflödet blir demokratiaspekten ännu viktigare. Matte är stommen i stora delar av det moderna samhället och präglar allt ifrån arbetslivet till det privata livspusslet.

Många har ett komplicerat förhållande till matematik, det är något man vill vara bra på, och att vara duktig på matte associeras inte sällan till hög status. Samtidigt är det ett ämne som skrämmer. Risken att misslyckas och verka dum avskräcker. Vad kan göras?

Projektet Koolt (Kompetensförsörjning och långsiktigt teknikintresse) har tittat på framgångsfaktorer för att främja teknikintresse och minska snedrekryteringen. Resultatet visar vikten av undervisning som kopplar teorin till verkligheten med vardagsnära experiment. En annan lärdom från projektet är betydelsen av förebilder. För att göra undervisningen konkret och levande behöver företag och de som arbetar där visa vad man kan använda matematiken till. Det blir extra viktigt för dem som inte har med sig detta hemifrån.

I en studie gjord av Lärarnas Riksförbund bland matematiklärare rankas lärare med särskilda kunskaper i matematik högt. Bristen på specialistkompetens gör att många barn inte når målen. Men det handlar också om att ge fler möjlighet att upptäcka glädjen i matematiken och skaffa sig de kunskaper som är avgörande för fortsatta studier men också för att tillvarata sina intressen i samhället.

Därför föreslår vi utöver de 105 nya undervisningstimmarna följande:

Utöka möjligheten för högskolestuderande inom matematik och teknik att jobba som assistenter i grundskolan. De kan hjälpa till i undervisningen som extra stöd, hålla laborationer och hjälpa till med läxor efter skoltid. Då ökar inslagen av det som har positiv påverkan på snedrekryteringen. Eleverna får roligare verklighetsnära undervisning och mer positiv syn på matte samtidigt som de får förebilder och en känsla för matematiken som verktyg i olika yrken. För studenternas del innebär det värdefulla kontakter, meriter och meningsfulla roliga arbetsuppgifter.

Prioritera lärare med särskilda kvalifikationer i matematik. Detta är ett ansvar för både staten och kommunerna. För att fler elever ska nå målen, få en positiv bild av matte och sina egna möjligheter att lyckas i ämnet måste vi gå från ord till handling och anslå medel.

Vi måste se till att fler barn ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft. Om Sverige ska fortsätta konkurrera med kunskap och ligga i framkant är det inte hållbart med de låga resultaten i matematik. 

I dag är matematik inte sällan sorterande, där barn från hem utan studietradition går ut skolan utan matematisk rustning. Därför handlar höjda ambitioner inom matematik om den grundläggande demokratiska tanken att utjämna barns livschanser. Det är vi skyldiga våra barn. 

Daniel Smirat, ledamot Sveriges Ingenjörer Norrbotten, vice ordförande (S) kommunfullmäktige i Luleå
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer 

Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Senaste nyheterna

Facken inom industrin säger nej till Opos avtalsförslag

2017-03-27

Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin avvisar den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) den 26 mars. Det föreslagna avtalsvärdet är 5,9 procent, fördelat på tre år.

Opo lämnat lönebud till industrins parter

2017-03-26

Sveriges Ingenjörer och de övriga facken inom industrin, liksom våra motparter på arbetsgivarsidan, har nu fått en första hemställan med lönebud från de opartiska ordförandena (Opo). Parterna ska lämna sina svar på måndag klockan 15.

Blekinge kan ta täten i klimatomställning

2017-03-21

DEBATT Blekinge har en stolt historia av industriframgångar och många av dem har möjliggjorts av ingenjörer. Vi är övertygade om att länet har stor potential för nya framgångar. Genom tydligt ledarskap och nya innovationer inom bland annat bioenergi kan det bli verklighet, skriver Sveriges Ingenjörers Per-Inge Bäck och Peter Larsson.

Det finns alltid något att räkna på

2017-03-14

Med anledning av internationella Pi-dagen och matematikens dag idag, gästbloggar Kimmo Eriksson, Civilingenjör och professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola. Missa inte hans tankar om matematik!

Öppna dörrarna till universiteten på vid gavel

2017-03-10

DEBATT Du har rätt Stefan Löfven, andraplatsen i innovationskraft räcker inte. Öppna därför möjligheten även för högutbildade att utveckla sina kunskaper på universitet och högskolor. Det är spetskompetens som kan göra oss världsledande, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.