NorrbottensKuriren, debatt - 2016-12-01

Innovationstid eller istid?

DEBATT Sveriges Ingenjörer menar att Norrbotten har potential att bli en högteknologisk framgångsregion, inte bara i Sverige utan även internationellt. I förbundets satsning "Idélandet Sverige" träffar vi kreativa ingenjörer på olika platser i landet. Ingenjörer som kan hitta på nytt och utveckla lösningar på samhällsutmaningar.

Stockholm marknadsförs som en av världsledarplatserna för nystartade högteknologiska företag, men när blickarna riktas norrut talas det i råvarutermar snarare än om innovation. Det är en förlegad bild och det är dessutom en bild som kostar Norrbotten pengar, resurser och politiska beslut, då nationella satsningar regelmässigt hamnar längre söderut.

Sveriges Ingenjörer menar att Norrbotten har potential att bli en högteknologisk framgångsregion, inte bara i Sverige utan även internationellt. I förbundets satsning "Idélandet Sverige" träffar vi kreativa ingenjörer på olika platser i landet. Ingenjörer som kan hitta på nytt och utveckla lösningar på samhällsutmaningar.

Allt förändras med tiden och Norrbotten är inget undantag. Till skillnad från förändring är utveckling emellertid inget som händer automatiskt, utan kräver eftertanke, strategi och medvetna val och satsningar.

Forskning kring gruvdrift, rymdteknik, kyla och tester under extrema väderförhållanden placerar regionen på kartan rent kunskapsmässigt. Regionen är politiskt stabil och det är dessutom en ovanligt tillgänglig plats på jorden för ett så extremt klimat. Kombinationen borde inte bara locka biltillverkare och de i behov av serverhallar, utan det skulle kunna bli ett nischat högteknologiskt Mecka om lokala och regionala aktörer vågar satsa och fatta beslut som leder denna utveckling.

I en undersökning som Sveriges Ingenjörers genomfört bland våra medlemmar fann vi att en av sex sade sig bära på en idé som skulle kunna utvecklas till en säljbar produkt eller tjänst.

När Idélandet kommer till Luleå, i dag den 1 december, deltar ett 20-tal ingenjörer med sin fulla kreativa kraft för att under två dagar komma med förslag på lösningar inom områden som kommun och landsting identifierat som intressanta.

Den ena utmaningen handlar om att hitta nya användningsområden för restmaterial från gruvdrift. Den andra utmaningen handlar om smarta sätt att odla fisk i Norrbotten.

Sveriges Ingenjörer menar att arbetsgivare och beställare har ett särskilt ansvar för utvecklingen av nya idéer.

Därför är det avgörande att inte bara tillåta, utan aktivt förbättra förutsättningarna för innovation.

Alla idéer är inte bra - men det är inte heller poängen. Nyskapande kräver övning och nötande och att få fram mängder av idéer innan man börjar sålla.

Marc Randolph, grundaren av Netflix, poängterade nyligen vid en föreläsning i Köpenhamn att det inte ens handlar om goda idéer, utan att det snarare handlar om att bygga system för att testa många dåliga idéer.

Sveriges Ingenjörer har några förslag för hur ett innovativt system ska bli verklighet:

# Arbetsgivare och framför allt uppdragsgivare/beställare måste bli bättre på att beställa lösningar på problem, i stället för att låta sig begränsas av existerande produkter.

# Arbetsgivare kan underlätta och även tjäna på sina medarbetares innovationskraft. Gå in som delägare för något närliggande även om det ligger utanför kärnverksamheten. Det var så Volvo blev till efter en start inom SKF.

# Tillåt utvecklingsingenjörer att arbeta i mer långsiktigt perspektiv. Enbart kortsiktig produktförfining urgröper den tekniska konkurrenskraften på sikt.

Vår uppmaning riktar sig till alla arbetsgivare, men med tanke på Norrbottens utveckling tänker vi särskilt på beställarkompetensen i Luleå och Norrbottens läns landsting.

Ska ni utveckla en region för morgondagen och övermorgondagen måste besluten som fattas idag grunda sig på mer än bara de produkter som redan finns.

För att möta framtidens behov behöver ni beställa lösningar snarare än produkter och underlätta för de mest kreativa och kompetenta att ta sina innovationer från idé till verklighet.


Stefan Wänstedt, ordförande för distrikt Norrbotten, Sveriges Ingenjörer
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer
.

Senaste nyheterna

Får du mer eller mindre än 48 600 kr i lön?

2017-02-24

Medellönen för ingenjörer ligger på 48 600 kr i månaden. Det vet vi tack vare de drygt 70 000 ingenjörer som svarade på förra årets löneenkät. Stort tack till alla ni som bidragit.

Lågt avtalsbud från arbetsgivare i industrin

2017-02-23

Flera arbetsgivare inom industrin, bland andra Teknikarbetsgivarna, har i dag lämnat gemensamma bud till facken inom industrin. De föreslår löneökningar på 1,5 procent för ett år. För lågt, svarar Sveriges Ingenjörer.

Vi, Almega och Unionen överens om flexpension i tjänsteföretag

2017-02-22

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

Bra löner och villkor stärker den svenska konkurrenskraften

2017-02-20

Även om svensk konkurrenskraft i dag är god, riskerar svenska teknikföretag att tappa den bästa kompetensen om inte företagen ger bra villkor.

Elvägen gör att vi tror på Gävleborg som idéregion

2017-02-20

DEBATT Gävleborg har en stolt historia av industriframgångar. Mycket är tack vare insatser från ingenjörer. Fortfarande finns dock en stor potential att utveckla länet, skriver Sveriges Ingenjörers Karin Jakobsson och Peter Larsson.