Nyhetsarkiv

2017-04-27

Avtal17

Nya avtal inom IT och telekom

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med Jusek och Civilekonomerna tecknat avtal med Almega för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 procent, vilket är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.

Läs mer

2017-04-26

Vilken kultur väljer vi att bidra till?

Sveriges Ingenjörers ordförande reagerar på kvinnors berättelser om en jobbkultur präglad av utanförskap, sexistiska kommentarer och brist på respekt.

Läs mer

2017-04-24

Sveriges Innovationsriksdag

Den 25 och 26 april samlas aktörer som jobbar med innovationsstöd för att diskutera hur vi skapar sysselsättning, smartare städer och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Läs mer

2017-04-22

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter

DEBATT I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen i manifestationen March for Science. Vi har ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle, skriver Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand med flera företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet.

Läs mer

2017-04-21

Ny modell får småföretag att växa

Hur kan småföretag växa och utvecklas för att skapa nya jobb? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Det visar pilotprojektet ”Den första ingenjören” som efter två år nu fortsätter i Jönköpings-regionen. Projektet har bland annat resulterat i en ny arbetsmodell som också ska spridas över hela landet.

Läs mer

2017-04-20

Mindre incitament och mer krångel

De föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna riskerar att hämma drivkraften hos många ingenjörer att starta och driva eget företag, menar Sveriges Ingenjörer i sitt remissvar till regeringen.

Läs mer

2017-04-20

Leda innovation – nya möjligheter för FoU-chefer

Höstens utbildningsprogram "Leda innovation", för den som ingenjör och chef med ansvar för innovation eller affärsutveckling, är redan fulltecknat. Men nu är det möjligt att göra intresseanmälan till nya utbildningstillfällen.

Läs mer

2017-04-13

March for Science

Med 145500 ingenjörer är det självklart för Sveriges Ingenjörer att stödja manifestationen March for Science den 22 april.

Läs mer

2017-04-06

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning

Sveriges Ingenjörers Eva Lindquist deltar idag den 6 april, i egenskap av ordförande för AkademikerAlliansen, i panel i socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader.

Läs mer

2017-04-05

Tips inför första löneförhandlingen

Din första lön har stor betydelse för din framtida löneutveckling, men som ny på arbetsmarknaden kan det vara svårt att veta hur mycket du kan begära. Därför tar Sveriges Ingenjörer fram rekommenderade ingångslöner.

Läs mer

2017-04-03

För bättre forskning – befria universiteten

DEBATT Universiteten måste ges möjlighet att bygga egna förmögenheter, och dessutom behöver monopolsituationen där staten ger anslag med ena handen och tar ut höga hyror med den andra ändras. Det skriver Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand med flera.

Läs mer

2017-04-02

Fler måste få nytta av nya behandlingsformer

DEBATT För att både förbättra vår hälsa och begränsa kostnaderna krävs ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar, samtidigt som vi måste tillämpa ny forskning och nya metoder för att få bättre behandlingsresultat. Det skriver bl a förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Läs mer

2017-03-31

Avtal17

Facken inom industrin säger ja till nya avtal på tre år

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart.

Läs mer

2017-03-31

Avtal17

Facken inom industrin håller pressträff med anledning av Opos slutliga hemställan

Tid: Kl 12 i dag, fredag 31 mars. Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm. Pressträffen kommer att webbsändas.

Läs mer

2017-03-30

Avtal17

Slutbud till industrins parter

På torsdagskvällen fick Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin, liksom våra motparter på arbetsgivarsidan, en slutlig hemställan från de opartiska ordförande (Opo). Svar på den ska lämnas i morgon, fredag.

Läs mer

2017-03-27

Avtal17

Facken inom industrin säger nej till Opos avtalsförslag

Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin avvisar den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) den 26 mars. Det föreslagna avtalsvärdet är 5,9 procent, fördelat på tre år.

Läs mer

2017-03-26

Avtal17

Opo lämnat lönebud till industrins parter

Sveriges Ingenjörer och de övriga facken inom industrin, liksom våra motparter på arbetsgivarsidan, har nu fått en första hemställan med lönebud från de opartiska ordförandena (Opo). Parterna ska lämna sina svar på måndag klockan 15.

Läs mer

2017-03-21

Blekinge kan ta täten i klimatomställning

DEBATT Blekinge har en stolt historia av industriframgångar och många av dem har möjliggjorts av ingenjörer. Vi är övertygade om att länet har stor potential för nya framgångar. Genom tydligt ledarskap och nya innovationer inom bland annat bioenergi kan det bli verklighet, skriver Sveriges Ingenjörers Per-Inge Bäck och Peter Larsson.

Läs mer

2017-03-14

Det finns alltid något att räkna på

Med anledning av internationella Pi-dagen och matematikens dag idag, gästbloggar Kimmo Eriksson, Civilingenjör och professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola. Missa inte hans tankar om matematik!

Läs mer

2017-03-10

Öppna dörrarna till universiteten på vid gavel

DEBATT Du har rätt Stefan Löfven, andraplatsen i innovationskraft räcker inte. Öppna därför möjligheten även för högutbildade att utveckla sina kunskaper på universitet och högskolor. Det är spetskompetens som kan göra oss världsledande, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Läs mer