Debattartiklar

Psykisk ohälsa allt vanligare i Skåne

NYHETER 2016-12-24

DEBATT Genom ökade satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning kan vi fortsätta att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Det skriver bl a Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

Svensk industri har ett bra läge

NYHETER 2016-12-14

DEBATT Utvecklingen och framtidsutsikterna för svensk industri är betydligt bättre än den bild som alldeles för ofta ges av arbetsgivarorganisationerna – speciellt när avtalsrörelsen närmar sig. Det skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och de andra ordförandena för facken inom industrin i en replik till Svenskt Näringsliv.

Innovationstid eller istid?

NYHETER 2016-12-01

DEBATT Sveriges Ingenjörer menar att Norrbotten har potential att bli en högteknologisk framgångsregion, inte bara i Sverige utan även internationellt. I förbundets satsning "Idélandet Sverige" träffar vi kreativa ingenjörer på olika platser i landet. Ingenjörer som kan hitta på nytt och utveckla lösningar på samhällsutmaningar.

Fler måste få chansen att studera

NYHETER 2016-11-23

DEBATT Det ska inte vara en förlustaffär att utbilda sig, skriver Sveriges Ingenjörers Alice Halldin och Erik Molin i replik till LUF:s Max Sjöberg och Filip Jovicic som vill avskaffa CSN-bidraget.

Innovation måste underlättas

NYHETER 2016-11-21

DEBATT Utveckling kräver beslut och vilja att beställa lösningar, skriver Sveriges Ingenjörer i Västmanland.

Högskolan sämsta arbetsplatsen för ingenjörer

NYHETER 2016-11-14

DEBATT. Ingenjörer väljer bort att arbeta på högskolan, vilket drabbar svensk forskning och i slutänden vårt välstånd. För att kunna konkurrera om de bästa forskarna behövs bättre arbetsvillkor, skriver Sveriges Ingenjörer.

Slopa förslaget om en särskild bankskatt

NYHETER 2016-11-11

DEBATT En väl fungerande finanssektor tillhör en av samhällsekonomins viktigaste grundpelare. Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna – de kollektivavtalsbärande Sacoförbunden inom finansbranschen – anser därför att regeringen omedelbart bör begrava förslaget om en ny bankskatt.

Vinsterna växer – och ska delas av alla

NYHETER 2016-11-03

DEBATT Vi kräver 2,8 procent i löneökning. För lågt tycker många. Ett hot mot industrin tycker arbetsgivarna. Det är väl avvägt enligt vår bedömning, skriver Sveriges Ingenjörers Ulf Bengtsson och de andra ordförandena för Facken inom industrin i en slutreplik.

Öka reallöner på hållbar nivå

NYHETER 2016-10-28

DEBATT Ökade reallöner och avsättningar till deltidspension/flexpension är våra främsta krav i 2017 års avtalsförhandlingar. Våra lönekrav medför att lönebildningen i Sverige kan fortsätta att bidra till stabilitet och förutsägbarhet i ekonomin, skriver Sveriges Ingenjörers Ulf Bengtsson och de andra förbundsordförandena för Facken inom industrin.

Beställ lösningar, inte produkter

NYHETER 2016-10-20

DEBATT Västra Götalands politiker behöver lyfta blicken när de planerar morgondagens Göteborg. Släpp fram innovatörerna, uppmanar Sveriges Ingenjörers Peter Larsson och Per Tore Eidsvik.

Ericsson, satsa på utveckling - inte avveckling!

NYHETER 2016-10-04

DEBATT Sveriges Ingenjörer har under den senaste tiden fört mycket konstruktiva resonemang om hur Ericssons världsledande position ska säkras. Vi ställer oss därför mycket frågande till dagens utspel, där företagsledningen aviserade att 3 000 tjänster ska bort i Sverige. Det skriver Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Släpp innovationerna fria!

NYHETER 2016-09-27

DEBATT Ingen påstår sig vara emot utveckling, innovation och företagande. Men när vi ser hur arbetsplatser och beslutsfattare hittills agerat så förblir mycket i sin linda, trots att idéerna har stor potential. Det skriver Sveriges Ingenjörers Jan Tegnér och Peter Larsson.

Rätt kompetens för innovation

NYHETER 2016-09-15

DEBATT Ingenjörer - den tekniska expertisen - måste involveras i de offentliga upphandlingsprocesserna mycket mer än vad som sker i dag. Ta vara på kompetensen, skriver Sveriges Ingenjörers Monica Normark och Peter Larsson.

Tekniskt basår hotas av bristande finansiering

NYHETER 2016-08-31

DEBATT. Samtidigt som näringslivet letar med ljus och lykta efter fler ingenjörer och tekniker hotas nu utbildningen Tekniskt basår av nedläggning. För att säkra framtiden bör regeringen snarast lösa finansieringen, skriver Sveriges Ingenjörers Peter Larsson och Teknikföretagens Amelie von Zweibergk.

Stoppa skrotningen av Svedberglabbet

NYHETER 2016-08-31

DEBATT Industrin behöver Svedberglaboratoriet i Uppsala. Genom att testa elektroniska system och göra dem mer motståndskraftiga mot partikelstrålning kan vi undvika allvarliga olyckor framöver, skriver bl a Sveriges Ingenjörers forskningsutredare Johan Sittenfeld.

Slopa meriteringsanställningen

NYHETER 2016-08-25

DEBATT Blanda inte ihop karriärväg och anställningsformer på högskolan, skriver Sveriges Ingenjörers vice ordförande Måns Östring och högskoleutredare Josefin Utas, som hellre vill se fler tillsvidareanställningar än en ny sorts meriteringsanställning.

Kortsiktighet hot mot Ericssons utveckling

NYHETER 2016-07-25

DEBATT Investor och Industrivärden måste visa ansvar genom att räta ut alla frågetecken som finns kring Ericsson. De kan med sitt inflytande i styrelsen besluta om en kraftfull utvecklingsagenda, skriver Sveriges Ingenjörers Per Norlander och Magnus Sundemo.

Korta kontrakt avskräcker forskare

NYHETER 2016-07-01

DEBATT Om universitet och högskolor ska kunna locka till sig forskare måste de inse att de konkurrerar om toppersonal, som de mest attraktiva arbetsgivarna också vill knyta till sig. Fasta anställningar är avgörande och här är Chalmers bland de sämsta i klassen, skriver Sveriges Ingenjörers Peter Larsson och Josefin Utas.

Stöd för avknoppningar avgörande för nya jobb

NYHETER 2016-06-17

DEBATT Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för Sveriges förmåga att kommersialisera upptäckter och idéer och att våga tänka nytt. Så som Jacob, Marcus och Peter Wallenberg skriver på DN Debatt (15/6). Personaloptioner är ett betydelsefullt instrument – men det räcker inte, replikerar Sveriges Ingenjörer.

Upphandla idéer

NYHETER 2016-06-15

DEBATT Offentlig sektor måste bli bättre på att upphandla lösningar snarare än existerande produkter, skriver Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Rätt kompetens för innovation

NYHETER 2016-06-15

DEBATT Ingenjörer – den tekniska expertisen – måste involveras i de offentliga upphandlingsprocesserna i mycket högre grad än vad som sker i dag. Det skriver Sveriges Ingenjörers distriktsordförande för Västerbotten Monica Normark och samhällspolitiska direktör Peter Larsson.

Jönköping måste handla innovativt

NYHETER 2016-06-04

DEBATT Sverige Ingenjörers turné Idélandet Sverige har nu kommit halvvägs. I Jönköping riktades fokus mot transport och attraktiva fossilfria städer. De olika beslutsfattarna har fått en inblick i hur innovationsupphandling kan gå till, skriver Sveriges Ingenjörers distriktordförande Lars Ljungberg samhällpolitiska direktören Peter Larsson.

Matematiken lyfter både demokratin och skolan

NYHETER 2016-05-31

DEBATT Det talas för sällan om den demokratiska aspekten av matematik. En bra grund i matematik gör det möjligt för medborgarna att kritiskt granska politiken och fatta bra vardagsbeslut, menar Sveriges Ingenjörers Daniel Smirat och Peter Larsson.

Sverige – ett land att räkna med?

NYHETER 2016-05-24

DEBATT Fler barn måste ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft, skriver Sveriges Ingenjörer i Norrbotten.

Hög tid att innovationsupphandla

NYHETER 2016-05-13

DEBATT Södertälje utmärker sig i länet genom att vara bland de bästa i fråga om avfallshantering. Nästa steg vore att återvinna effektivare och billigare, men då måste kommunen bli bättre på att beställa nya funktioner. Det kan finnas smartare sätt att sortera avfall än de som används i dag, skriver Sveriges Ingenjörers Peter Larsson och Staffan Bjurulf.

Skapa en innovationsmiljö för framtidens träindustri i Sundsvall

NYHETER 2016-05-12

DEBATT En stormkokande startupscen inom högteknologi placerar Stockholm på världskartan. Hightech kan emellertid också komma ur trä - om resurser, traditioner och ny kunskap slås ihop med sikte på att utveckla morgondagens företag i regionen. Det skriver Sveriges Ingenjörer i Västernorrland.

Framtidens jobb går upp i (kol)rök

NYHETER 2016-05-12

DEBATT Regeringen måste tänka om och stoppa försäljningen av statliga Vattenfalls brunkolsgruvor. Ska Norrbotten och Sverige attrahera framtidens jobb har vi inte råd att smutsa ner vårt rykte, menar Sveriges Ingenjörers i Norrbotten och Västerbotten.

Framtidens jobb i norr går upp i rök

NYHETER 2016-04-26

DEBATT Facebooks etablering i Luleå har skapat 900 nya jobb i Norrbotten. Etableringar som denna är avgörande för Norr- och Västerbottens framtid. Nu riskerar regeringens försäljning av Vattenfalls kolgruvor att skrämma bort företag som vill ta ansvar för en hållbar framtid, skriver Sveriges Ingenjörer i Norr- och Västerbotten.

Stor omställning på gång på Ringhals

NYHETER 2016-04-26

DEBATT Hur klarar vi en arbetsmarknadsomställning för en arbetsplats som i dag sysselsätter mer än 1 600 personer? Det skriver Lars Martinsson och Peter Larsson, ordförande i Hallandsdistriktet respektive samhällspolitisk direktör, på Sveriges Ingenjör.

Vi måste uppgradera synen på kompetens

NYHETER 2016-04-14

Synen på dem som ska stå för teknikutveckling måste utvecklas. Arbetsgivarnas synsätt är för snävt och bidrar till svårighet att rekrytera, skriver Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer.

Fler nyheter

Kontakt

Lasse Årling

pressekreterare
Tel 08-613 80 08
Mobil 070-329 80 08
lars.arling@
sverigesingenjorer.se